Uuendatud Regio kaardid

Valiminud on uuendused järgnevatele Regio kaartidele:

Regio Eesti teed v2 - uuendus 2.09NT
Regio Eesti Topo v2 - uuendus 2.09NT
Eesti katastriüksuste kaardikiht - mai 2020

Uuendatud on teed, aadressid, hooned, huvipunktid.

NB! Tuletame meelde, et Regio v1 kaarte ei saa uuendada v2 failidega ja vastupidi.

Uuendused on võimalik teostada meie esindustes või e-poes: 
https://www.garmineesti.ee/kaardid/kaardiuuendused

Küsimused ja veateated on endiselt oodatud aadressile: garmin@regio.ee