Regio Eesti Topo v2 uuendus

Valiminud on uuendus Regio Eesti Topo kaardile:

Regio Eesti Topo v2 - uuendus 2.02NT

NB! Tuletame meelde, et Regio v1 kaarte ei saa uuendada v2 failidega ja vastupidi.

Uuendused on võimalik teostada meie esindustes või e-poes:
https://www.garmineesti.ee/kaardid/kaardiuuendused

Uuendatud on enamus kaardikihtidest.

Küsimused ja veateated on endiselt oodatud aadressile: garmin@regio.ee